01.04.2021
Fotopolimery i Poliamid Dominują Rynek Druku 3D

Czołową pozycję w segmencie tworzyw sztucznych stosowanych w druku 3D zajmują fotopolimery, które stanowiły ponad 59% udziału w przychodach w 2019 roku. Przewiduje się, że tworzywem które będzie rozwijać się w najszybszym tempie (CAGR) w okresie do 2027 roku, pod względem popytu to poliamid (głównie PA6 i PA66 oraz PA12).

Druk 3D jest idealny do wypełnienia krótkoterminowej luki w dostawach i ich realizacji, ponieważ umożliwia produkcję na żądanie, dostosowywanie i szybkie zmiany w celu zaspokojenia potrzeb różnych docelowych użytkowników produkowanego sprzętu czy wyposażenia. Oferuje możliwość błyskawicznej adaptacji produkcji i jej właściwego dostosowywania do potrzeb przy takich samych lub podobnych kosztach jednostkowych. 

Czołową pozycję w segmencie tworzyw sztucznych stosowanych w druku 3D zajmują fotopolimery, które stanowiły ponad 59% udziału w przychodach w 2019 roku. Fotopolimery to najkrócej rozpuszczalne ciekłe mieszaniny monomeru, bazy polimerowej i oligomerów wraz z fotoinicjatorem i opcjonalnie modyfikatorami lub środkami pomocniczymi. Są to czułe i wrażliwe materiały polimerowe, które pod wpływem światła lub promieniowania UV o określonej długości fali i energii mogą zmienić swoje właściwości fizyczne i chemiczne. Promieniowanie jest odpowiedzialne za inicjację reakcji a tym samym zmianę właściwości fotopolimerów. Są one szeroko wykorzystywane w różnych technologiach drukowania.

Przewiduje się, że tworzywem które będzie rozwijać się w najszybszym tempie (CAGR) w okresie do 2027 roku, pod względem popytu to poliamid (głównie PA6 i PA66 oraz PA12). Ze względu na swoje właściwości mechaniczne i odporność temperaturową odmian modyfikowanych poliamidy stały się idealnym materiałem do wielu zastosowań. Ponadto ma on również silne właściwości barierowe dla tlenu, dzięki czemu nadaje się do łączenia z innymi materiałami, takimi jak papier, które nie mają dobrej odporności w tym zakresie. Najbardziej spopularyzowaną formą dla tej rodzin tworzyw są filamenty (technologia FDM). Są one najczęściej produkowane i sprzedawane w dwóch zakresach średnicach (1,75 mm i 2,85 mm) zarówno w typowych (niemodyfikowanych) odmianach poliamidów oraz gatunkach specjalistycznych takich jak filamenty wzmocnione włóknem szklanym lub włóknem węglowym, o podwyższonej odporności termicznej, itp. Dzięki temu w istotny sposób zmienia się obszar docelowych zastosowań wynikający z szerszego spektrum właściwości materiału bazowego.

Oczekuje się, że ich wszechstronne właściwości w połączeniu ze wzrostem popytu ze strony kilku branż, takich jak opakowania do żywności, zastawa stołowa, tapicerka i odzież jednorazowego użytku, meblarstwo, branża przemysłowa i maszynowa wpłyną na popyt w prognozowanym okresie.