Filamenty Techniczne

Filamenty Techniczne

FILAMENTY TECHNICZNE to grupa zaawansowanych filamentów do drukowania 3D produkowanych z tworzyw spełniających wysokie wymagania względem właściwości i parametrów użytkowych, tak aby zapewnić wyjątkowe właściwości mechaniczne i doskonałą jakość druku. Dedykowane są one w głównej mierze do wydruków funkcjonalnych i pomostowych.Grupę FILAMENTÓW TECHNICZNYCH stanowią materiały oparte na tworzywach technicznych i konstrukcyjnych, takich jak ABS, ASA, poliamid 6 (PA6) oraz blendach (stopach) polimerowych PC/ABS. W odróżnieniu od filamentów podstawowych oferują one znacząco lepsze właściwości mechaniczne i termiczne oraz całe spektrum, istotnych z punktu klienta końcowego, parametrów użytkowych.