Nowości ze świata druku 3D

Filament Tarfuse® ABS TECH - Materiał Do Zadań Specjalnych

Filament Tarfuse® ABS TECH - Materiał Do Zadań Specjalnych

Filament Tarfuse® ABS TECH z technicznej linii filamentów produkcji Grupy Azoty to prawdziwy materiał do zadań specjalnych, specjalista od wytrzymałości. Akrylonitrylo-butadiono-styren – bo tak brzmi pełna nazwa tego materiału – jest elastycznym i wytrzymałym materiałem o estetycznej powierzchni. Popularność zyskał również dlatego, że wydrukowane z niego detale bardzo łatwo poddaje się obróbce mechanicznej, można go również obrabiać chemicznie w procesie acetonowania. Wydruki 3D z tego polimeru można też malować co nie tylko w przemyśle jest dużą zaletą.

23.04.2022
PC/ABS - blenda dwóch polimerów: ABS oraz PC - wzór, właściwości, zastosowanie

PC/ABS - blenda dwóch polimerów: ABS oraz PC - wzór, właściwości, zastosowanie

PC/ABS czyli blenda dwóch polimerów: ABS (czyli poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styrenu) oraz PC (czyli poliwęglanu), jest termoplastyczną amorficzną blendą polimerową cechująca się wysoką udarności i wytrzymałością termiczną.

Filamenty do druku 3D
21.03.2022
ABS - poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren) - wzór, właściwości, zastosowanie

ABS - poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren) - wzór, właściwości, zastosowanie

ABS czyli poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren), jest termoplastycznym amorficznym terpolimerem o wysokiej udarności i odporności na zarysowania.

25.02.2022
ASA - poli(akrylonitryl-co-akrylan-co-styren) - wzór, właściwości, zastosowanie

ASA - poli(akrylonitryl-co-akrylan-co-styren) - wzór, właściwości, zastosowanie

ASA (rys. 1, monomery rys. 2) otrzymywany jest w procesie szczepienia kopolimeru styren/akrylonitryl do matrycy poliakrylanowej.

16.02.2022
POM - polioksymetylen, poliacetal - wzór, właściwości, zastosowanie

POM - polioksymetylen, poliacetal - wzór, właściwości, zastosowanie

POM czyli polioksymetylen, zwany też poliacetalem jest termoplastycznym polimerem konstrukcyjnym .

26.01.2022
PET-G - termoplastyczny kopolimer o wysokiej transparentności

PET-G - termoplastyczny kopolimer o wysokiej transparentności

PET-G (polyethylene tereftalate glycol-modified) czyli kopolimer tereftalanu etylenu i tereftalanu 1,4-cykloheksanodimetanolu.

18.01.2022